Headerbild

Miljö

Hans-Eric "Frasse" Berg är klubbens miljöombud, telnr 070-546 73 50.
Mailadress: frasse.berg@gmail.com

Klicka för att läsa SBFs miljöpolicy (under uppdatering)

Klicka för att läsa SVEMOs miljöpolicy (under uppdatering)

Klubbens miljöpolicy

Miljöplan för Helsinge Motorstadion